Toshiba Dynabook T55456KW (Satellite L50-A seri) là laptop dành cho văn phòng, mỏng đẹp, 2 nhận 4 luồng mạnh mẽ, siêu bền, (2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *