NEC VersaPro VK24LD-H Core i3- 4000M-ram 4gb- ssd 120-15,6 full HD (14)

NEC VersaPro VK24LD-H Core i3- 4000M-ram 4gb- ssd 120-15,6 full HD (14)

NEC VersaPro VK24LD-H Core i3- 4000M-ram 4gb- ssd 120-15,6 full HD (14)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *