Toshiba T571 Core i7 2670QM-Ram 8GB- SSD 240GB-17,3 inch NVIDIA540M

Toshiba T571 Core i7 2670QM-Ram 8GB- SSD 240GB-17,3 inch NVIDIA540M

Toshiba T571 Core i7 2670QM-Ram 8GB- SSD 240GB-17,3 inch NVIDIA540M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *